Zee
Bos
Realistisch/figuratief
Alkmaar
Amsterdam
Hoog op de berg
Agenda 2022
Contact  
        

  

JOS KUYS

Voor zo lang als ik me herinner, ben ik altijd bezig met het vastleggen van beelden en ge´nteresseerd over hoe kleuren kunnen be´nvloeden en elkaar be´nvloeden. Een goed schilderij vereist goede techniek, maar het is ook een kunst, wanneer je de techniek kan laten gaan om zo een emotie, een vonk, een herkenning van jezelf te tonen. Deze invloeden spelen een belangrijke rol in wat ik probeer te portretteren in mijn werk.

For as long as I remember, I have always been busy with capturing images and interested as to how colours can influence and affect each other. A good painting requires the proper technique, but it is also an art when one can stop with the technique, and allow one,s emotions, a spark, a recognition of oneself to show through one,s paintings. These influences play an important part in what I attempt to portray in my work.